Voice over

Jonas Liberg

Jonas Liberg

Att använda rösten till annat än att sjunga onödigt
vackert har blivit en vardaglig syssla sen några år tillbaka.
Flitigt anlitad av kommersiella radiostationer runt om i landet har
”one man, many voices” blivit en eftertraktad röst för många företag.
Framgången ligger främst i förmågan att förställa rösten och skapa olika karaktärer.
På internationell basis sprids nu också denna ljuva stämma  via uppdrag
från bland annat amerikanska voices.com.